Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2018 Informator instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Aktywny Samorząd 2018 Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2018) Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Aktualności – 2018 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 „Program wyrównywania różnic między regionami III” Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Aktualności (archiwalne) – 2017.07 Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Formularze – Aktywny Samorząd Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Aktualności (archiwalne) – 2017.06 Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Aktualności (archiwalne) – 2017.04 Szczegóły
« 1 2 3 4 »