Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.9.2019

PCPR.PS.271.9.2019, data publikacji: 28.10.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów edukacyjnych

Termin składania ofert: 5 listopada 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian