Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.8.2018

PCPR.PS.271.8.2018, data publikacji: 08.11.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Spotkań  dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci’’ o charakterze edukacyjnym w wymiarze 6 godzin każde – 1 spotkanie w dniu 13.12.2018 r., 2 spotkania w 2019 r. (w odstępie czasu co najmniej 6 tygodni pomiędzy spotkaniami), 1 spotkanie w I półroczu 2020 r. (do 29.05.2020 r.) – łącznie 4 spotkania

Termin składania ofert: 19 listopada 2018 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian