Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.5.2018

PCPR.PS.271.5.2018, data publikacji: 30.10.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej  oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Termin składania ofert: 7 listopada  2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian