Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.20.2018

PCPR.PS.271.20.2018, data publikacji: 21.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Świadczenie poradnictwa specjalistycznego w formie porad prawnych w 2019 roku

Termin składania ofert: 31 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian