Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.15.2018

PCPR.PS.271.15.2018, data publikacji: 11.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi pocztowe w 2019 roku

Termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian