Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.13.2019

PCPR.PS.271.13.2019, data publikacji: 12.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Termin składania ofert: 19 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian