Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2017)

PCPR.PS.271.25.2017, 20.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa papieru ksero A4 90g do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Termin składania ofert: 21 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 22.12.2017)


PCPR.PS.271.24.2017, 20.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Obsługa informatyczna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2018 roku

Termin składania ofert: 29 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 04.01.2018)


PCPR.PS.271.22.2017, 18.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Świadczenie poradnictwa specjalistycznego w formie porad prawnych w 2018 roku

Termin składania ofert: 28 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 05.01.2018)


PCPR.PS.271.21.2017, 15.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Sukcesywny zakup paliwa płynnego do pojazdu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2018 roku

Termin składania ofert: 27 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Załącznik do zapytania ofertowego –  PDF
3) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF
4) Załącznik do oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 29.12.2017)


PCPR.PS.271.20.2017, 14.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Termin składania ofert: 21 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 22.12.2017)


PCPR.PS.271.19.2017, 07.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych

Termin składania ofert: 14 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 20.12.2017)


PCPR.PS.271.18.2017, 06.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa dwóch niszczarek

Termin składania ofert: 13 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOC

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.16.2017, 06.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi pocztowe dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2018 roku

Termin składania ofert: 18 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOC
3) Załącznik do formularza ofertowego – zestawienie ilości przesyłek – DOC
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – DOC

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 20.12.2017)


PCPR.PS.271.17.2017, 05.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi psychologiczne dla PCPR w Grudziądzu w 2018 roku

Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano: 04.01.2018)


PCPR.PS.271.15.2017, 05.12.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa trzech foteli biurowych

Termin składania ofert: 11 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.14.2017, 22.11.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa i montaż dwóch szaf aktowych

Termin składania ofert: 28 listopada 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.11.2017, 15.11.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-202, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Termin składania ofert: 27 listopada 2017 r., godz. 10:00

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Załącznik nr 1 do zapytania i umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – DOC
3) Załącznik nr 2 do zapytania i umowy – formularz ofertowy – DOC
4) Załącznik nr 3 do zapytania – oświadczenie wykonawcy – DOC
5) Załącznik nr 4 do zapytania – wzór umowy – DOC
6) Załącznik nr 3 do umowy – obowiązki informacyjne beneficjenta – DOC
7) Załącznik nr 4 do umowy – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – DOC
8) Załącznik nr 5 do umowy – odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – DOC
9) Załącznik nr 6 do umowy – sprawozdanie – DOCX
10) Załącznik nr 7 do umowy – karta udzielania konsultacji – DOCX

Protokół z przeprowadzonego postępowania: PDF (opublikowano 19.12.2017)

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (opublikowano 19.12.2017)


PCPR.PS.271.13.2017, 15.11.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych, tuszów i tonerów

Termin składania ofert: 20 listopada 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Załącznik nr 1 – XLS
3) Załącznik nr 2 – XLS
4) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.12.2017, 17.10.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługa cateringowa na konferencję powiatową organizowaną w dniu 27 października 2017 r.

Termin składania ofert: 23 października 2017 r., godz. 12:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.10.2017, 16.10.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Termin składania ofert: 26 października 2017 r., godz. 15:30 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Załącznik – Wzór umowy – PDF
3) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF
4) Załącznik nr 1 do oferty wykonawcy (Oświadczenie Wykonawcy o braku wzajemnych powiązań z Zamawiającym) – DOCXPDF
5) Załącznik nr 2 do oferty wykonawcy (Wykaz ekspertów) – DOCXPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.3.2017, 08.08.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej

Termin składania ofert: 4 września 2017 r., godz. 15:00

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Załączniki do zapytania ofertowego – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.9.2017, 25.07.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2017 r., godz. 09:00

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Specyfikacja – DOC
3) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.8.2017, 12.07.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową

Termin składania ofert: 21 lipca 2017 r., godz. 15:30

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.6.2017, 24.04.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Zakup programu antywirusowego ESET NOD32 Antivirus 4 – Business Edition – przedłużenie licencji na 8 stanowisk i rozszerzenie o 9. stanowisko – na 12 miesięcy

Termin składania ofert: 5 maja 2017 r., godz. 15:00

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – DOCXPDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF


PCPR.PS.271.5.2017, 22.03.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Adresowane do: spółdzielni socjalnych

Termin składania ofert: 3 kwietnia 2017 r., godz. 15:30

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – DOCXPDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF
3) Załącznik nr 1 do oferty wykonawcy – oświadczenie – DOCXPDF
4) Załącznik nr 2 do oferty wykonawcy – wykaz ekspertów – DOCXPDF
5) Załącznik – wzór umowy – DOCXPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: DOCXPDF


PCPR.PS.271.2.2017, 01.03.2017

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Adresowane do: spółdzielni socjalnych

Termin składania ofert: 14 marca 2017 r., godz. 15:30

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – DOCXPDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF
3) Załącznik nr 1 do oferty wykonawcy – oświadczenie – DOCXPDF
4) Załącznik nr 2 do oferty wykonawcy – wykaz ekspertów – DOCXPDF
5) Załącznik – wzór umowy – DOCXPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: DOCXPDF

Informacje

Rejestr zmian