Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2019)

PCPR.PS.271.19.2019, data publikacji: 17.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2020 roku

Termin składania ofert: 30 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.18.2019, data publikacji: 16.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Obsługa informatyczna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2020 roku

Termin składania ofert: 23 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.17.2019, data publikacji: 16.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2020 roku

Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.14.2019, data publikacji: 12.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych, tuszów i tonerów

Termin składania ofert: 19 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.13.2019, data publikacji: 12.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Termin składania ofert: 19 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.16.2019, data publikacji: 10.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy

Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.15.2019, data publikacji: 06.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi psychologiczne dla PCPR w Grudziądzu w 2020 roku

Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.12.2019, data publikacji: 02.12.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Świadczenie usług pocztowych dla PCPR w Grudziądzu w 2020 roku

Termin składania ofert: 11 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.11.2019, data publikacji: 29.11.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy

Termin składania ofert: 6 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.10.2019, data publikacji: 15.11.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy

Termin składania ofert: 25 listopada 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.9.2019, data publikacji: 28.10.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów edukacyjnych

Termin składania ofert: 5 listopada 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.8.2019, data publikacji: 21.10.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Druk kalendarza plakatowego na 2020 rok (nakład: 500 sztuk)

Termin składania ofert: 28 października 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.7.2019, data publikacji: 17.10.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów edukacyjnych

Termin składania ofert: 24 października 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.6.2019, data publikacji: 12.09.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów edukacyjnych

Termin składania ofert: 20 września 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.5.2019, data publikacji: 04.09.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów edukacyjnych

Termin składania ofert: 11 września 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.4.2019, data publikacji: 08.07.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa tuszów i tonerów

Termin składania ofert: 11 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.2.2019, data publikacji: 23.05.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Termin składania ofert: 4 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły

Informacje

Rejestr zmian