Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2019)

PCPR.PS.271.6.2019, data publikacji: 12.09.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów edukacyjnych

Termin składania ofert: 20 września 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.5.2019, data publikacji: 04.09.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów edukacyjnych

Termin składania ofert: 11 września 2019 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.4.2019, data publikacji: 08.07.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa tuszów i tonerów

Termin składania ofert: 11 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.2.2019, data publikacji: 23.05.2019

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Termin składania ofert: 4 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły

Informacje

Rejestr zmian