Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2018)

PCPR.PS.271.20.2018, data publikacji: 21.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Świadczenie poradnictwa specjalistycznego w formie porad prawnych w 2019 roku

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.18.2018, data publikacji: 20.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Obsługa informatyczna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2019 roku

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.17.2018, data publikacji: 20.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi psychologiczne dla PCPR w Grudziądzu w 2019 roku

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.16.2018, data publikacji: 14.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdu służbowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2019 roku

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.15.2018, data publikacji: 11.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi pocztowe w 2019 roku

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.10.2018, data publikacji: 11.12.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa materiałów biurowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.9.2018, data publikacji: 23.11.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2019 roku

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.11.2018, data publikacji: 16.11.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.8.2018, data publikacji: 08.11.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Spotkań  dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci’’ o charakterze edukacyjnym w wymiarze 6 godzin każde – 1 spotkanie w dniu 13.12.2018 r., 2 spotkania w 2019 r. (w odstępie czasu co najmniej 6 tygodni pomiędzy spotkaniami), 1 spotkanie w I półroczu 2020 r. (do 29.05.2020 r.) – łącznie 4 spotkania

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.7.2018, data publikacji: 08.11.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa testów psychologicznych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.6.2018, data publikacji: 02.11.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.5.2018, data publikacji: 30.10.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej  oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ

Szczegóły


PCPR.PS.271.4.2018, data publikacji: 27.04.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Zakup programu antywirusowego ESET NOD32 Antivirus 4 – Business Edition – przedłużenie licencji na 10 stanowisk na 12 miesięcy

Termin składania ofert: 7 maja 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – PDFDOC

Informacja o unieważnieniu zapytania: PDF (data publikacji: 10.05.2018)


PCPR.PS.271.3.2018, data publikacji: 16.02.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa i montaż mebli biurowych

Termin składania ofert: 2 marca 2018 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Załącznik do zapytania ofertowego – PDF
3) Wzór oferty wykonawcy – PDFDOC

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (data publikacji: 06.03.2018)


PCPR.PS.271.2.2018, data publikacji: 08.02.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Sukcesywna dostawa tuszów i tonerów do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Termin składania ofert: 23 lutego 2018 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – PDFDOC
3) Formularz cenowy – PDFXLS
4) Projekt umowy – PDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (data publikacji: 01.03.2018)


PCPR.PS.271.1.2018, data publikacji: 11.01.2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Świadczenie poradnictwa specjalistycznego w formie porad prawnych w 2018 roku

Termin składania ofert: 22 stycznia 2018 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe – PDF
2) Wzór oferty wykonawcy – DOCPDF

Informacja o rozstrzygnięciu: PDF (data publikacji: 26.01.2018)

Informacje

Rejestr zmian