Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
41 2017-01-02 12:24:56 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej mgr Izabela Przanowska ( Szczegóły
42 2017-01-02 12:23:09 Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych lic. Monika Partyka ( Szczegóły
43 2017-01-02 12:20:44 Dział ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych mgr Izabela Przanowska ( Szczegóły
44 2017-01-02 12:18:16 Dział ds. obsługi finansowo-księgowej mgr Katarzyna Pokorniecka ( Szczegóły
45 2017-01-02 12:17:13 Kierownik Kierownik: mgr Bożena Grabda ( Szczegóły
46 2017-01-02 12:05:49 Strategie i programy 1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014-2020 2) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 3) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018… Szczegóły
47 2017-01-02 11:49:27 Ocena kontroli zarządczej Szczegóły
48 2017-01-02 11:46:44 Kontrola zarządcza Regulamin kontroli zarządczej obowiązujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 23 marca 2010 r. w… Szczegóły
49 2017-01-02 11:43:40 Zarządzenia Szczegóły
50 2017-01-02 11:12:54 Podstawa prawna działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Grudziądzkiego, realizującą zadania wynikające z: 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »