Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2017-01-27 12:25:47 Plan postępowań o udzielenie zamówień PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU (uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok: 28.12.2018) (publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 14.01.2019) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w… Szczegóły
32 2017-01-05 12:03:05 Aktualności (archiwalne) - 2017.01 PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA 2017 R. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. "ADHD, bunt, opór - jak to opanować wśród dzieci?". Szkolenie realizowane jest… Szczegóły
33 2017-01-02 14:27:50 Aktualności - 2017 CZWARTEK, 30 LISTOPADA 2017 R. W grudniu radca prawny będzie dyżurował w Punkcie Interwencji Kryzysowej w dniach 4, 11 i 18 grudnia br. Dyżury 4 i 11 grudnia odbędą się… Szczegóły
34 2017-01-02 13:58:25 Budżet jednostki Uchwałą Nr XXI/30/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2014 r. Plan finansowy wydatków PCPR w Grudziądzu - 1 710 051,00 zł… Szczegóły
35 2017-01-02 13:57:39 Majątek jednostki Stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na dzień 31.12.2013 r. Majątek trwały netto 36 698,97 zł Urządzenia techniczne i maszyny 37 097,15 zł Inne środki trwałe 42 287,63… Szczegóły
36 2017-01-02 13:55:57 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Zasady udostępniania informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest… Szczegóły
37 2017-01-02 13:54:44 Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego… Szczegóły
38 2017-01-02 13:51:38 Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej zapewniony jest poprzez: 1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) udostępnianie informacji na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w… Szczegóły
39 2017-01-02 13:31:50 Formularze - niepełnosprawność Szczegóły
40 2017-01-02 13:05:57 Formularze - piecza zastępcza Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »