Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2017-01-02 13:05:57 Formularze - piecza zastępcza Szczegóły
22 2017-01-02 12:26:16 Punkt Interwencji Kryzysowej mgr Małgorzata Świderska – psycholog (I piętro, pokój 120, tel. +48 56 462 29 39 wew. 34) Do podstawowego zakresu działania Punktu należy w szczególności: udzielanie poradnictwa specjalistycznego w formie:… Szczegóły
23 2017-01-02 12:24:56 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej mgr Izabela Przanowska – specjalista pracy socjalnej mgr Justyna Pakuła – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej mgr Anna Florkiewicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (I piętro, pok. 118, 120, tel. +48… Szczegóły
24 2017-01-02 12:23:09 Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych lic. Monika Partyka - starszy referent (I piętro, pok. 112, tel. +48 56 462 29 39 wew. 36) Do podstawowego zakresu działania Działu należy: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie… Szczegóły
25 2017-01-02 12:20:44 Dział ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych mgr Izabela Przanowska – specjalista pracy socjalnej mgr Marcin Dutkowski – podinspektor (I piętro, pok. 120, tel. +48 56 462 29 39 wew. 34) Do podstawowego zakresu działania Działu należy… Szczegóły
26 2017-01-02 12:18:16 Dział ds. obsługi finansowo-księgowej mgr Katarzyna Pokorniecka – główny księgowy (I piętro, pok. 119, tel. +48 56 462 29 39 wew. 33) - Główny księgowy Do podstawowego zakresu działania Działu należy w szczególności: obsługa… Szczegóły
27 2017-01-02 12:17:13 Kierownik Kierownik: mgr Bożena Grabda (I piętro, pok. 117, tel. +48 56 462 29 39 wew. 32) Do podstawowego zakresu działania Kierownika należy w szczególności: kierowanie bieżącymi sprawami Centrum; reprezentowanie Centrum… Szczegóły
28 2017-01-02 12:05:49 Strategie i programy 1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014-2020 2) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 3) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018… Szczegóły
29 2017-01-02 11:49:27 Ocena kontroli zarządczej Szczegóły
30 2017-01-02 11:46:44 Kontrola zarządcza Regulamin kontroli zarządczej obowiązujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 23 marca 2010 r. w… Szczegóły
« 1 2 3 4 »