Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2017-01-02 13:51:38 Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej zapewniony jest poprzez: 1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) udostępnianie informacji na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w… Szczegóły
22 2017-01-02 13:31:50 Formularze - niepełnosprawność Szczegóły
23 2017-01-02 13:05:57 Formularze - piecza zastępcza Szczegóły
24 2017-01-02 12:26:16 Punkt Interwencji Kryzysowej mgr Monika Stępień – radca prawny mgr Małgorzata Świderska – psycholog (I piętro, pokój 120, tel. +48 56 462 29 39 wew. 34) Do podstawowego zakresu działania Punktu należy w… Szczegóły
25 2017-01-02 12:24:56 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej mgr Izabela Przanowska ( Szczegóły
26 2017-01-02 12:23:09 Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych lic. Monika Partyka ( Szczegóły
27 2017-01-02 12:20:44 Dział ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych mgr Izabela Przanowska ( Szczegóły
28 2017-01-02 12:18:16 Dział ds. obsługi finansowo-księgowej mgr Katarzyna Pokorniecka ( Szczegóły
29 2017-01-02 12:17:13 Kierownik Kierownik: mgr Bożena Grabda ( Szczegóły
30 2017-01-02 12:05:49 Strategie i programy 1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014-2020 2) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 3) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018… Szczegóły
« 1 2 3 4 »