Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2018-11-23 15:13:40 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.9.2018 PCPR.PS.271.9.2018, data publikacji: 23.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2019 roku Termin składania ofert: 3 grudnia 2018 r. do… Szczegóły
12 2018-11-16 15:10:27 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.11.2018 PCPR.PS.271.11.2018, data publikacji: 16.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data… Szczegóły
13 2018-11-08 15:04:23 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.8.2018 PCPR.PS.271.8.2018, data publikacji: 08.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Spotkań  dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci’’ o charakterze edukacyjnym w wymiarze 6 godzin… Szczegóły
14 2018-11-08 11:26:46 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.7.2018 PCPR.PS.271.7.2018, data publikacji: 08.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa testów psychologicznych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Termin składania ofert: 14 listopada 2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data… Szczegóły
15 2018-11-02 11:48:13 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.6.2018 PCPR.PS.271.6.2018, data publikacji: 02.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Termin składania ofert: 8 listopada  2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data… Szczegóły
16 2018-10-30 15:22:13 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.5.2018 PCPR.PS.271.5.2018, data publikacji: 30.10.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej  oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Termin składania ofert: 7 listopada  2018 r.… Szczegóły
17 2018-07-13 15:13:27 Informator instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne Szczegóły
18 2018-05-15 13:48:06 Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy… Szczegóły
19 2018-03-14 15:20:37 Aktywny Samorząd 2018 Szczegóły
20 2018-01-11 14:13:28 Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2018) PCPR.PS.271.20.2018, data publikacji: 21.12.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Świadczenie poradnictwa specjalistycznego w formie porad prawnych w 2019 roku Informacja o rozstrzygnięciu: CZYTAJ Szczegóły PCPR.PS.271.18.2018, data publikacji: 20.12.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Obsługa… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »