Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2017-03-08 08:55:37 Aktualności (archiwalne) - 2017.02 PIĄTEK, 3 LUTEGO 2017 R. Zaproszenie do składania uwag i wniosków do projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,… Szczegóły
12 2017-03-01 12:27:41 Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2017) PCPR.PS.271.25.2017, 20.12.2017 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa papieru ksero A4 90g do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Termin składania ofert: 21 grudnia 2017 r., godz. 15:00 (decyduje termin wpływu oferty… Szczegóły
13 2017-01-30 08:33:54 Dokumenty do pobrania Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie "Rodzina w Centrum" → wersja doc - wersja pdf Regulamin uczestnictwa w projekcie "Rodzina w Centrum" → wersja doc - wersja pdf Regulamin… Szczegóły
14 2017-01-27 12:25:47 Plan postępowań o udzielenie zamówień PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU (uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok: 28.12.2017) (publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 27.01.2018) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w… Szczegóły
15 2017-01-05 12:03:05 Aktualności (archiwalne) - 2017.01 PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA 2017 R. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. "ADHD, bunt, opór - jak to opanować wśród dzieci?". Szkolenie realizowane jest… Szczegóły
16 2017-01-02 14:27:50 Aktualności - 2017 CZWARTEK, 30 LISTOPADA 2017 R. W grudniu radca prawny będzie dyżurował w Punkcie Interwencji Kryzysowej w dniach 4, 11 i 18 grudnia br. Dyżury 4 i 11 grudnia odbędą się… Szczegóły
17 2017-01-02 13:58:25 Budżet jednostki Uchwałą Nr XXI/30/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2014 r. Plan finansowy wydatków PCPR w Grudziądzu - 1 710 051,00 zł… Szczegóły
18 2017-01-02 13:57:39 Majątek jednostki Stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na dzień 31.12.2013 r. Majątek trwały netto 36 698,97 zł Urządzenia techniczne i maszyny 37 097,15 zł Inne środki trwałe 42 287,63… Szczegóły
19 2017-01-02 13:55:57 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Zasady udostępniania informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest… Szczegóły
20 2017-01-02 13:54:44 Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego… Szczegóły
« 1 2 3 4 »