Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-11-16 15:10:27 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.11.2018 PCPR.PS.271.11.2018, data publikacji: 16.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data… Szczegóły
2 2018-11-08 15:04:23 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.8.2018 PCPR.PS.271.8.2018, data publikacji: 08.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Spotkań  dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci’’ o charakterze edukacyjnym w wymiarze 6 godzin… Szczegóły
3 2018-11-08 11:26:46 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.7.2018 PCPR.PS.271.7.2018, data publikacji: 08.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa testów psychologicznych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Termin składania ofert: 14 listopada 2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data… Szczegóły
4 2018-11-02 11:48:13 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.6.2018 PCPR.PS.271.6.2018, data publikacji: 02.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Termin składania ofert: 8 listopada  2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data… Szczegóły
5 2018-10-30 15:22:13 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.5.2018 PCPR.PS.271.5.2018, data publikacji: 30.10.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej  oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Termin składania ofert: 7 listopada  2018 r.… Szczegóły
6 2018-07-13 15:13:27 Informator instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne Szczegóły
7 2018-05-15 13:48:06 Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy… Szczegóły
8 2018-03-14 15:20:37 Aktywny Samorząd 2018 Szczegóły
9 2018-01-11 14:13:28 Zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (2018) PCPR.PS.271.11.2018, data publikacji: 16.11.2018 Przedmiot zapytania ofertowego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. do godz. 15:30 (liczy się data… Szczegóły
10 2018-01-05 12:47:49 Aktualności - 2018 PIĄTEK, 9 LISTOPADA 2018 R. PCPR nieczynne w poniedziałek Informujemy, iż w związku z zapisami ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy… Szczegóły
« 1 2 3 4 »