Strategie i programy

1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014-2020

2) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015
3) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018
4) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021

5) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016
6) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021

7) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016
8) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022

9) Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Grudziądzkim na lata 2016-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian