Podstawa prawna działania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Grudziądzkiego, realizującą zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Uchwała Nr IV/3/99 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian