Plan postępowań o udzielenie zamówień

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020 ROKU
(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok: 18.12.2019)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 03.01.2020)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2020 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający (…) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.
Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU
(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok: 28.12.2018)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 14.01.2019)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2019 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU
(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok: 28.12.2017)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 27.01.2018)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2018 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 ROKU
(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok: 28.12.2016)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 27.01.2017)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2017 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Informacje

Rejestr zmian