Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 Spotkanie edukacyjne – 13 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.9.2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.11.2018 Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.8.2018 Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.7.2018 Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.6.2018 Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Zapytanie ofertowe PCPR.PS.271.5.2018 Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Informator instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Aktywny Samorząd 2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »