Majątek jednostki

Stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na dzień 31.12.2013 r.

Majątek trwały netto 36 698,97 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 37 097,15 zł
Inne środki trwałe 42 287,63 zł

Stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na dzień 31.12.2014 r.

Majątek trwały netto 28 834,89 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 38 355,05 zł
Inne środki trwałe 44 497,29 zł

Stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na dzień 31.12.2015 r.

Majątek trwały netto 20 970,81 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 38 609,04 zł
Inne środki trwałe 42 648,22 zł

Informacje

Rejestr zmian