Kontrola zarządcza

Regulamin kontroli zarządczej obowiązujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Informacje

Rejestr zmian