Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Grudziądzkim na lata 2018-2022” w ramach konsultacji społecznych.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu prosimy zgłaszać w terminie do 25 maja 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat[at]pcprgrudziadz[dot]pl, faksu nr 56 46 229 39 oraz poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian