Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

lic. Monika Partyka (m[dot]partyka[at]pcprgrudziadz[dot]pl) – starszy referent
(I piętro, pok. 112, tel. +48 56 462 29 39 wew. 36)
Do podstawowego zakresu działania Działu należy:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki;
  • pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,;
  • w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • usług tłumacza języka migowego;
 • realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Informacje

Rejestr zmian