Dyżury specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje o terminach dyżurów specjalistów – psychologa i prawnika – w 2019 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego.

Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.

Celem interwencji kryzysowej jest przede wszystkim przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejścia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej czekają na Państwa:
* psycholog – poniedziałki godz. 16.00 – 18.00
* prawnik – wtorki godz. 16.15 – 18.15

Specjaliści przyjmują w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1) w pokoju nr 120, I piętro, tel. 56 462 29 39. Porady specjalistów są bezpłatne, udzielane bez względu na dochód osoby korzystającej, będącej w stanie kryzysu.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty u psychologa (pod nr telefonu 56 462 29 39 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Wizyty u prawnika nie wymagają wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian