Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej zapewniony jest poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) udostępnianie informacji na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Małomłyńska 1, I piętro).

Informacje

Rejestr zmian