Budżet jednostki

Uchwałą Nr XXI/30/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2014 r.

  • Plan finansowy wydatków PCPR w Grudziądzu – 1 710 051,00 zł
  • Plan finansowy dochodów PCPR w Grudziądzu – 418 599,00 zł.

Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. przyjęto budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2015 r.

  • Plan finansowy wydatków PCPR w Grudziądzu – 1 777 761,00 zł
  • Plan finansowy dochodów PCPR w Grudziądzu – 1 915 072,00 zł.

Uchwałą Nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjęto budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2016 r.

  • Plan finansowy wydatków PCPR w Grudziądzu – 1 870 067,00 zł
  • Plan finansowy dochodów PCPR w Grudziądzu – 549 082,00 zł.

Informacje

Rejestr zmian