Aktualności (archiwalne) – 2017.02

PIĄTEK, 3 LUTEGO 2017 R.

Zaproszenie do składania uwag i wniosków do projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, w związku z opracowaniem projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021, informuje o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu.

Uwagi oraz wnioski do projektu „Programu” można zgłaszać w terminie od 08.02.2017 r. do 21.02.2017 r. za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: pcprgrudziadz[at]op[dot]pl
  • faksu: nr 56 462 29 39
  • lub poczty – na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Załączniki:
1) projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2021”,
2) formularz konsultacji.

Informacje

Rejestr zmian