Aktualności – 2019

15.04.2019
Informacja dotycząca 27 kwietnia i 2 maja 2019 r.

25.01.2019
Dyżury specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej

17.01.2019
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

03.01.2019
Staże we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie dla młodych mieszkańców regionu

Informacje

Rejestr zmian