Aktualności – 2018

PIĄTEK, 9 LISTOPADA 2018 R.

PCPR nieczynne w poniedziałek

Informujemy, iż w związku z zapisami ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117), w dniu 12 listopada 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie nieczynne.


WTOREK, 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Informacja ZUS dot. renty rodzinnej dla studenta

czytaj


ŚRODA, 8 SIERPNIA 2018 R.

Program PFRON „Zajęcia klubowe w WTZ”

W związku z przystąpieniem Powiatu Grudziądzkiego do realizacji programu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”, informujemy, że podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie powiatu grudziądzkiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

Wnioski o dofinansowanie na drukach dostępnych poniżej są przyjmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Grudziądzu).

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu mogą być:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl, w zakładce dotyczącej programów realizowanych obecnie – w sekcji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

DRUK WNIOSKU (do pobrania)


ŚRODA, 8 SIERPNIA 2018 R.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż w związku z apelem Głównego Inspektora Pracy dotyczącym skrócenia czasu pracy ze względu na upały, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w czwartek, 9 sierpnia br., będzie czynne do godz. 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.


ŚRODA, 1 SIERPNIA 2018 R.
[aktualizacja: CZWARTEK, 2 SIERPNIA 2018 R.]

Komunikat

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż w związku z apelem Głównego Inspektora Pracy dotyczącym skrócenia czasu pracy ze względu na upały, PCPR w Grudziądzu będzie czynne w dniach 2 i 3 sierpnia br. do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.


ŚRODA, 1 SIERPNIA 2018 R.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

W środę, 1 sierpnia br., ponownie został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych – pracownik socjalny.

Szczegóły w dziale Praca w PCPR.


PONIEDZIAŁEK, 16 LIPCA 2018 R.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

W piątek, 13 lipca br., został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych – pracownik socjalny.

Szczegóły w dziale Praca w PCPR.


ŚRODA, 20 CZERWCA 2018 R.

Festyn rodzinny

W dniu 19 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęła jedna oferta. W ramach przeprowadzonego postępowania dotacja została przyznana Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” adresowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

Uchwała nr 69/41/2018 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikiem.


 

CZWARTEK, 7 CZERWCA 2018 R.

Festyn rodzinny

Dnia 26 maja br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zorganizowało w Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze Festyn  Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął, jak co roku, Starosta Grudziądzki.

Głównym celem Festynu było wzmocnienie roli istniejących w naszym powiecie rodzin zastępczych, a także promocja idei rodzicielstwa zastępczego.

Animatorzy z Kondeja Company zorganizowali wiele zabaw oraz konkursów dla dzieci i dorosłych. Podczas zabawy można było skorzystać również z licznych atrakcji takich jak dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, przejażdżka bryczką oraz Fotobudka. Nie zabrakło poczęstunku w postaci bigosu, kiełbasek z grilla, frytek czy lodów dla dzieci.

Festyn swoją obecnością uświetnili: Krzysztof Klonowski – Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Zofia Laskowska – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz Marek Szczepanowski – Wicestarosta Grudziądzki.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom festynu:

  • POSEJDON-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Grudziądz
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe BESPOL Sp. z o.o., Łasin
  • Piekarnia-Ciastkarnia BOGDAN JARZĄB, Dąbrówka
  • Usługi Transportowe Spedycja  – Leszek Furmański, Grudziądz
  • Firma Handlowo-Usługowa „Kaar” – Robert Bałdyga, Łasin
  • Sklep motoryzacyjny – Dariusz Nowakowski, Łasin

20180526_111941 20180526_113451 20180526_123210 20180526_123525


PIĄTEK, 1 CZERWCA 2018 R.

Informacja o szkoleniach

W dniu 6 czerwca 2018r. Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON wraz z ZUS Oddział Toruń organizuje „Targi Pracy i Edukacji – osoba niepełnosprawna na rynku pracy i na uczelni”. Celem targów jest zapoznanie osób niepełnosprawnych z ofertą uczelni oraz z pracodawcami z naszego regionu, którzy chętnie widzieliby osoby z niepełnosprawnościami wśród swoich studentów czy pracowników. Serdecznie zapraszamy.

Plakat targi pracy-1


WTOREK, 15 MAJA 2018 R.

Informacja o szkoleniach

Poniżej zamieszczamy informację o szkoleniach w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej:

informacja.pdf


PIĄTEK, 20 KWIETNIA 2018 R.

Ogłoszenie

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 66/20/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 66/20/2018 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacja zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy  wzór oferty i sprawozdania (do pobrania poniżej).

uchwała Nr 66/20/2018 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. wraz z załącznikiem do uchwały,

druk oferty – wzór,

druk sprawozdania – wzór.


PIĄTEK, 20 KWIETNIA 2018 R.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie zamknięte w piątek, 4 maja 2018 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA 2018 R.

Podział środków z PFRON

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje ze w dniu 28 lutego 2018 r. na  posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego podjęto uchwałę określającą rodzaje zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 r. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XXVI/4/2018 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PUP w Grudziądzu) przekazano 66 000,00 zł w tym na :

a) wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 26 000,00 zł;

b) zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 40 000,00 zł.

Na zadania  z zakresy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PCPR w Grudziądzu) przekazano 1 351 488,00 zł w tym na:

a) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1 103 724,00 zł;

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 68 000,00 zł;

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 147 764,00 zł;

d) dofinansowanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 27 000,00 zł;

e) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym 5 000,00 zł.

Projekt uchwały przed skierowaniem na posiedzenie Rady Powiatu został  pozytywnie zaopiniowany przez  Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grudziądzkim.


PIĄTEK, 12 STYCZNIA 2018 r.

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki pieczy zastępczej jako kompetencji powiatu w sferze polityki społecznej oraz warunków sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Spotkanie odbędzie się w środę, 24 stycznia 2018 r., o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie przy ul. Curie-Skłodowskiej 1. Udział jest bezpłatny.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Osoby uczestniczące w spotkaniu 7 grudnia 2017 r. mają pierwszeństwo w naborze. W ich przypadku wystarczy zgłoszenie drogą mailową (bez konieczności wypełniania załączonego formularza). Pozostałe osoby powinny zgłaszać się za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w PCPR w Grudziądzu (mail: pcprgrudziadz[at]op[dot]pl, faks: 56 46 229 39) – do dnia 22 stycznia 2018 r.

Do pobrania: ZAPROSZENIE (PDF), FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)


 

PIĄTEK, 5 STYCZNIA 2018 r.

W 2018 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej psycholog dyżuruje w piątki w godz. 16-18. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 56 46 229 39.

Dyżury radcy prawnego przewidziane są dopiero od lutego 2018 r.

Informacje

Rejestr zmian